Náhradní plnění
Velkoobchod PAJA Bzenec nabízí svým zákazníkům možnost čerpat náhradní plnění.

Novela § 24, zákona o zaměstnanosti 1/1991 Sb. ze dne 29.11. 2001 praví: "odst. 2: Zaměstnavatel je povinen zaměstnat občany se změněnou pracovní schopností ve výši povinného podílu občanů se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu svých zaměstnanců (dále jen "povinný podíl") . Povinný podíl u zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci činí 4%"

Odst. 3 písmeno b) dává možnost tzv. "náhradního plnění" odebíráním výrobků od zaměstnavatelů, zaměstnávajích více než 50% zaměstnanců se změněnou pracovní schopností nebo výrobků chráněných dílen, provozovaných v zákoně uvedenými provozovateli.

Solupracujeme s několika subjekty, splňujícími tuto zákonnou povinnost a jsme tudíž schopni nabídnout našim klientům program, v jehož rámci vyhoví podmínkám zákona o zaměstnanosti č. 1/1991 Sb. formou tzv. náhradního plnění.

Ve spolupráci s chráněnými dílnami jsme schopni poskytovat vybrané služby v rámci náhradního plnění. Produkt je určen pro společnosti s více než 25 zaměstnanci, které nemají 4% zaměstnanců se zdravotním postižením (ZTP, ZTPP) a tedy musí:

- zaměstnat jednoho pracovníka se zdravotním postižením (resp. 4% zaměstnanců), nebo
- odebrat za rok zboží či služby v hodnotě cca 160,6 tis. Kč bez DPH (místo každého zaměstnance se ZP) v rámci náhradního plnění , nebo
- odvést do státního rozpočtu cca 57,4 tis. Kč (místo každého zaměstnance se ZP)

... zpět na předchozí stranu

Generováno programem WebGen.cz 602.28 CZ